Acmhainn dheas a bhféadfaí a úsáid le linn an tsamhraidh chun dán a chumadh ag baint úsáide as teimpléad. Forbartha i gcomhpháirt le Middletown Centre for Autism.

Cabhróidh an teimpléad seo le cruthaitheacht agus aireachas a spreagadh. Dírítear ar na céadfaí ann agus spreagtar an páiste nó duine óg smaoineamh ar na mothúcháin a bhaineann leis an samhradh dóibh. Céard iad blasanna, fuaimeanna agus bolaithe an tsamhraidh?

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Sa bhaile | Use at home, Tuismitheoir | Parent
Tags: RSO | Special education, Uathachas | Autism