Dea-Chleachtais maidir le sóisialú trí Ghaeilge do dhaltaí i scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. Leideanna a bhaineann le Curaclam Teanga na Bunscoile ó Aoife Ní Shéaghdha. www.curriculumonline.ie

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Múinteoir | Teacher, Taighdeoir | Researcher, Treoirleabhar | Handbook
Tags: Tumoideachas | Immersion