Leabhrán frásaí A5 do thuismitheoirí

A5-size phrasebook for parents

Ordaigh leagan clóite | Order a printed copy

File Type: pdf
Categories: Bunscoil | Primary, Dátheangach | Bilingual, Le n-ordú | Available to order, Naíonra | Preschool, Sa bhaile | Use at home, Tuismitheoir | Parent
Tags: Aistriú | Transitions, Gaeloideachas, Stór focal | Vocab, Tumoideachas | Immersion