Teimpléad simplí do pháistí agus daoine óga uathacha le tráth na gceist a chruthú.

6 chéim éasca le leanúint chun tráth na gceist a chruthú.  Forbartha i gcomhpháirt le Middletown Centre for Autism. Leagan Béarla ar fáil ag: www.middletownautism.com/social-media/

Tá dhá theimpléad úsáideacha eile ar fáil ag na naisc seo:

Teimpléad bán do Thráth na gCeist

Tráth na gCeist Samplach

Tá nodanna breise do mhúinteoirí agus thuismitheoirí maidir le spraoi agus caithimh aimsire ar fáil i seimineár gréasáin a chuir Middletown ar fáil sa bhfíseán seo.

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Sa bhaile | Use at home, Tuismitheoir | Parent
Tags: RSO | Special education, Uathachas | Autism