Déan Spraoi, leabhrán do leanaí óga le gníomhaíochtaí agus rudaí le dathú ann. Is féidir cóipeanna clóite a ordú ar an leathanach Foilseacháin Gaeloideachas.

Tá bileoga oibre, bileoga gníomhaíochta, leabhráin dhathúcháin agus tuilleadh ar fáil ar an suíomh GaeilgeDonNaíonra.ie agus leathanaigh ar an suíomh seo lán le heolas, agus naisc go háiseanna ar líne, do na féilte móra.

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Cineál | Type, Cló | Print, Gaeilge amháin | Irish only, Le n-ordú | Available to order, Leibhéal | Level, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Sa bhaile | Use at home, Sa naíonra | Use in the naíonra, Teanga | Language, Tuismitheoir | Parent, Úsáideoir | User