Teimpléad samplach de dhialann urchair a bhféadfaí a úsáid le páistí agus daoine óga uathacha. Forbartha i gcomhpháirt le Middletown Autism.

Logaí, blaganna, vlaganna.. téarmaí ar fad is ea iad a úsáideann déagóirí.

Cé nach coincheap nua é loga, is coincheap é a bhfuil an-tóir air i measc dhéagóirí an lae inniu. Ceanglaíonn sé go maith leis an méadú atá ag teacht ar an tuiscint ar fholláine mhothúchánach, agus na huirlisí a theastaíonn chun dul i ngleic leis seo.

Úsáideann déagóirí agus daoine fásta óga dialanna urchair chun íomhánna a tharraingt a thugann dearbhú dóibh, agus mar dheis chun a bheith cruthaitheach.

Taitníonn an t-ardán seo le daoine óga uathacha, a dtaitníonn an teagasc amhairc leo den chuid is mó. Is féidir é a úsáid laistigh de phiarghrúpaí beaga mar thionscadal aireachais.

Is leaganacha oiriúnaithe den Dialann Urchair iad na teimpléid atá ceangailte; tabharfaidh siad túsphointe do loga atá curtha in oiriúint do dhuine aonair.

Forbartha i gcomhpháirt le Middletown Centre for Autism.

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Sa bhaile | Use at home, Tuismitheoir | Parent
Tags: RSO | Special education, Uathachas | Autism