Eolas faoi na dialanna scoile i nGaeilge atá ar fáil do scoileanna, agus do dhaltaí aonair, faoi láthair.

Ní féidir le dalta a bheith eagraithe do scoil gan dhialann scoile, nó dialann obair bhaile más fearr leat. Mar mhúinteoirí tá a fhios againn cé chomh tábhachtach is atá an dialann dúinne freisin mar chuid dár gcóras cumarsáide leis na teaghlaigh ar fad. In éindí leis na leathanaigh do nótaí bíonn eolas breise faoin seachtain agus roinnt leathanaigh lán le heolas ó léarscáilte go seanfhocla agus ar aghaidh go fíricí mata. Molaim do mhúinteoirí agus do thuismitheoirí am a chaitheamh leis na leanaí ag dul tríd na háiseanna sin ag tús na scoilbhliana. Is iomaí duine nach bhfuil ar an eolas faoi na seoda beaga atá curtha sna dialanna sin.

Seo thíos tá na sonraí teagmhála dosna foilsitheoirí atá ann faoi láthair:

dialann scoile - léarscáil

Categories: Bunscoil | Primary, Eolas | Information, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Tuismitheoir | Parent