Acmhainn ó CMÉ dírithe ar thuismitheoirí chun cabhrú leo tuiscint a bheith acu ar shaol na bunscoile agus conas a oibríonn sé. Roinntear leideanna maidir le conas cabhrú leis an bpáiste ullmhú don scoil, eolas ar an gcuaraclam, obair bhaile agus go leor eile.

Leabhrán atá lán le eolas praiticiúil agus ina bpléitear na n-ábhar seo thíos: 

 • Ón mbaile go dtí an scoil
 • Cabhraigh le do leanbh a ullmhú don fhoghlaim
 • Ullmhú don scoil
 • An saol a dhéanamh soláimhsithe don naíonán beag
 • An curaclam
 • Leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu
 • An chéad lá
 • An lá scoile
 • Scoilbhliain 2022/23
 • Freastal scoile
 • Cabhair le héidí scoile agus leabhair
 • Ithe go sláintiúil
 • Sláinte agus sláinteachas
 • An bhulaíocht
 • Idirchultúrachas
 • Obair bhaile
 • Cumarsáid idir an scoil agus an baile
 • An bord bainistíochta
 • Má tá tú tagtha go hÉirinn le déanaí

Ar fáil i mBéarla agus teangacha eile ar shuíomh CMÉ 

File Type: pdf
Categories: Bunscoil | Primary, Eolas | Information, Gaeilge amháin | Irish only, Tuismitheoir | Parent
Tags: Aistriú | Transitions