Acmhainní ó Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann ina mínítear conas an ealaín a úsáid mar spreagadh do chleachtadh aireachais. 

Céard atá san acmhainn?
● Treoir céim ar chéim chun aireachas a thabhairt isteach sa seomra ranga.
● Cuirtear PDF agus PowerPoint inoiriúnaithe ar fáil. Is féidir leat é a úsáid sa seomra ranga.
● Físeán treoraithe faoi aireachas ag iniúchadh an phictiúir Radharc ar Eas Chúirt an Phaoraigh,Co. Chill Mhantáin, le George Barret

Cé dó é?
Bunscoileanna

Cén chaoi ar féidir liom é a úsáid?
Seinn an físeán le do rang agus bain úsáid as an acmhainn le haghaidh tuileadh smaointe aireach.

Nasc Churaclaim
Bunscoil: Amharcealaíona; Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte; Tíreolas; Corpoideachais; Ceol; Drámaíocht

Físeán:

Ealaín & Aireachas: Radharc ar Eas Chúirt an Phaoraigh
Tá an físeán seo deartha le húsáid sa seomra ranga agus taispeánann sé cén chaoi ealaín a úsáid mar spreagadh do chleachtadh aireachais. Féach ar an bhfíseán anseo

Ealaín & Aireachas Ag Tacú le Folláine Páistí i mBunscoileanna. (PDF, 1MB)

Ealaín & Aireachas Ag Tacú le Folláine Páistí i mBunscoileanna. (PPTX, 2MB)

Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Físeán | Video, Gaeilge amháin | Irish only, Múinteoir | Teacher, Sa bhaile | Use at home, Sleamhnáin | Slides, Tuismitheoir | Parent
Tags: RSO | Special education, Uathachas | Autism