Plean gníomhaíochta molta ag Comhairle na Gaelscolaíochta chun dul i ngleic leis an nganntanas foirne teagaisc ag an mbunleibhéal agus ag an iar-bhunleibhéal in earnáil na Gaelscolaíochta, Lúnasa 2023

File Type: pdf
Categories: Béarla amháin | English only, Bunscoil | Primary, Eolas | Information, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Na Meáin | Media, Naíonra | Preschool, Taighde | Research, Taighdeoir | Researcher, Tuismitheoir | Parent
Tags: Gaeloideachas, Polasaithe | Policies, Tumoideachas | Immersion