Seo sraith póstaer le cuidiú le páistí dul i dtaithí ar fhuaimeanna chonsain na Gaeilge ag tús focal. Sa phacáiste seo, déantar iarracht deis a thabhairt do mhúinteoirí páistí a spreagadh le túschonsain, fuaimeanna agus patrúin a bhaineann le focail a fhiosrú. Baineann na focail ar gach póstaer le consan faoi leith agus tá na focail féin scríofa ar chúl na bpóstaer don mhúinteoir.

File Type: www
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Múinteoir | Teacher, Póstaer | Poster
Tags: Disléicse | Dyslexia, RSO | Special education