Spléachadh ar gach atá ar fáil i bhfoirm clóite ó Gaeloideachas d'ár mbaill.

File Type: pdf
Categories: Béarla amháin | English only, Bunscoil | Primary, Dátheangach | Bilingual, Eolas | Information, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Le n-ordú | Available to order, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Taighdeoir | Researcher, Tuismitheoir | Parent
Tags: Aistriú | Transitions, Disléicse | Dyslexia, Gaeloideachas, Gaeltacht, Litearthacht | Literacy, Polasaithe | Policies, RSO | Special education, Stór focal | Vocab, Tumoideachas | Immersion, Uathachas | Autism, Uimhearthacht | Numeracy