Sleamhnáin ón seimineár ar an 22ú Meán Fómhair 2021 le Seán Óg Ó Duinnín, Scoil Mhuire, Béal Átha’n Ghaorthaidh.

An taifead: www.youtube.com/video/QDeCeRlt4wE

File Type: pdf
Categories: Bunscoil | Primary, Eolas | Information, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Sleamhnáin | Slides
Tags: Sláinte
Folláine Inbhuanaithe i Saol an Mhúinteora 23MF2021