Tá pleananna ceachta agus gníomhaíochtaí matamaitice a bhaineann le cúrsaí mara do rang a trí go rang a sé ar fáil ó Fhoras Na Mara ag an nasc thíos. Ina measc, tá acmhainní a bhaineann le hailgéabar, tomhais, sonraí agus eile.

File Type: www
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Múinteoir | Teacher
Tags: Gaeloideachas, Gaeltacht, Stór focal | Vocab, Tumoideachas | Immersion, Uimhearthacht | Numeracy