Gaelscoileanna agus an disléicse: Léirbhreithniú ar an litríocht. Páipéar Comhdhála le Máire-Áine Ní Chinnéide.

File Type: pdf
Categories: Bunscoil | Primary, Dátheangach | Bilingual, Múinteoir | Teacher, Taighde | Research, Taighdeoir | Researcher, Tuismitheoir | Parent
Tags: Disléicse | Dyslexia, Litearthacht | Literacy, RSO | Special education, Tumoideachas | Immersion