Tá Ionad Uathachais Middletown tar éis Roth um Ghlacadh Sealanna a chur ar fáil, teimpléad is féidir a uaslódáil. Tá breis eolais faoi úsáid an teimpléid leis an scil a threisiú ar fáil anseo.

Is minic a chuireann súgradh agus fóillíocht deiseanna ar fáil don pháiste nó duine óg scileanna tábhachtacha saoil a fhoghlaim agus a chleachtadh. 

Scil shóisialta thábhachtach is ea do sheal a ghlacadh, scil saoil a theastaíonn do thimpeallachtaí éagsúla. Méadaíonn an scil seo rannpháirtíocht, comhoibriú agus cómhalartacht sa chumarsáid. Mar sin féin, is gá an scil seo a theagasc go soiléir do roinne páistí agus daoine óga uathacha. 

Má chliceálann tú ar an nasc seo, tabharfar chuig físeán gairid thú ina mínítear conas an roth agus tacaí amhairc eile a úsáid, a d’fhéadfadh a bheith cabhrach agus an scil um ghlacadh sealanna á teagasc agat. Tá go leor eolais agus acmhainní eile maidir le sealanna a ghlacadh ar shuíomh Middletown anseo.

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Sa bhaile | Use at home, Sa naíonra | Use in the naíonra, Tuismitheoir | Parent
Tags: RSO | Special education, Uathachas | Autism