Ríomhphost ó Gaeloideachas faoin Irisleabhar Comórtha a bheidh á seoladh ag Tionól Forbartha 2023.

Mar chuid de Cheiliúradh 50 Bliain Gaeloideachas, beidh Irisleabhar comórtha á seoladh ag Tionól Forbartha Gaeloideachas i bpáirt le COGG 2023 a bheidh ar bun in Óstán Slieve Russell i gCo Chabháin ar an 10 Samhain 2023. Ba mhaith linn go mbeadh spiorad agus spreagadh na scoileanna lán-Ghaeilge agus na scoileanna Gaeltachta le brath go láidir san iris. Tá gach eolas faoin deis seo a bheith mar chuid de stair na heagraíochta ar fáil sa ríomhphost seo. 

File Type: www
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Eolas | Information, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool