Gníomhaíocht mheaitseála do pháistí níos óige ó Ionad Uathachais Middletown ina bhfuil ainmhithe zú.

An bhfuil sé ar intinn agat dul go dtí an zú an samhradh seo? D’fhéadfadh an tasc meaitseála seo ó Ionad Uathachais Middletown, ‘Ainmhithe zú agus a mbabaithe’, a bheith ina ghníomhaíocht dheas bhreise do do chuairt ar an zú.

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Sa bhaile | Use at home, Sa naíonra | Use in the naíonra, Tuismitheoir | Parent
Tags: RSO | Special education, Stór focal | Vocab, Uathachas | Autism