Critéir aitheantais cuí um dhearbhú cáilíochta agus dea-chleachtais do bhunscoileanna agus iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge ar bhonn uile Éireann.

Ordaigh leagan clóite | Order a printed copy

File Type: pdf
Categories: Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Le n-ordú | Available to order, Múinteoir | Teacher, Treoirleabhar | Handbook
Tags: Gaeloideachas, Gaeltacht, Polasaithe | Policies, Tumoideachas | Immersion