Infografaic ina bhfuil eolas do thuismitheoirí don chomhairliúchán maidir leis an bPolasaí nua don oideachas lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht.

File Type: png
Categories: Bunscoil | Primary, Dátheangach | Bilingual, Eolas | Information, Iar-bhunscoil | Post-primary, Naíonra | Preschool, Póstaer | Poster, Tuismitheoir | Parent
Tags: Gaeloideachas, Polasaithe | Policies, Tumoideachas | Immersion