Is acmhainn ó Ionad Uathachais Middletown é seo. Úsáideann insintí sóisialta téacs agus íomhánna chun sainmhíniú a thabhairt ar a mbítear ag súil leis i gcás ar leith. Sa chás seo, dírítear ar na scileanna a bhaineann le bheith ag spraoi sa chlós súgartha.

Is féidir teacht ar insintí sóisialta eile, mar aon le hacmhainní eile a bhaineann leis an spraoi i Leabharlann Gaeloideachas ach na heochairfhocail chuí a chuardach: spraoi, súgradh, insint shóisialta.

Tá go leor acmhainní iontacha eile forbartha ag Middletown maidir leis an spraoi lasmuigh chomh maith. Ina measc:

  • acmhainn mhór dírithe ar an spraoi lasmuigh i gcoitinne anseo.
  • podchraoladh ar thacaíocht a thabhairt do pháistí uathacha leis an spraoi lasmuigh anseo.
  • na leideanna is mó don spraoi lasmuigh anseo.
  • feasachán taighde atá lán le heolas agus taighde suimiúil maidir leis an spraoi lasmuigh anseo. (Cuid 1)
  • feasachán taighde atá lán le heolas agus taighde suimiúil maidir leis an spraoi lasmuigh anseo.(Cuid 2)
  • acmhainn eile a dhíríonn ar straitéisí tacúla chun an ionchur céadfaí a bhaineann leis an gclós súgartha nó spás lasmuigh a bhainistiú anseo.

Tabhair faoi deara go bhfuil na hacmhainní thuas ar fáil i mBéarla amháin go dtí seo.

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Sa bhaile | Use at home, Sa naíonra | Use in the naíonra, Tuismitheoir | Parent
Tags: RSO | Special education, Uathachas | Autism