Is acmhainn ó Ionad Uathachais Middletown é seo. Úsáideann insintí sóisialta téacs agus íomhánna chun sainmhíniú a thabhairt ar a mbítear ag súil leis i gcás ar leith. Sa chás seo, dírítear ar na scileanna a bhaineann le sealanna a thógáil agus nithe a roinnt.

Bíonn gá le tuiscint shóisialta ar ghnáthrialacha agus nósmhaireachtaí i gcás cuid mhaith gníomhaíochtaí súgartha faoin aer. 

Is scileanna iad sealanna a ghlacadh ar threalamh súgartha agus bréagáin a roinnt, scileanna ar féidir tacú leo trí roinnt deiseanna súgartha. Déanann an insint shóisialta seo ó Ionad Uathachais Middletown soiléiriú físiúil ar rialacha agus an méid a mbítear ag súil leis. 

Tabhair faoi deara gur sampla d’insint shóisialta atá anseo, ach go mbeidh sí níos éifeachtaí agus í sainoiriúnaithe do shainriachtanais an pháiste nó an duine óig. Tá breis eolais ag Ionad Uathachais Middletown anseo chuig treoracha maidir le scéalta sóisialta a scríobh. Tá nasc chuig insintí sóisialta samplacha eile i Leabharlann Gaeloideachas chomh maith ach cuardach a dhéanamh ar na focail “insint shóisialta”

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Sa bhaile | Use at home, Sa naíonra | Use in the naíonra, Tuismitheoir | Parent
Tags: RSO | Special education, Uathachas | Autism