Tugann an acmhainn seo achoimre ar na noda is fearr ó Ionad Uathachais Middletown maidir le conas insint shóisialta a scríobh. Tá insintí sóisialta samplacha eile le fáil sa Leabharlann seo chomh maith,

Úsáideann insintí sóisialta téacs agus íomhánna chun sainmhíniú a thabhairt ar a mbítear ag súil leis i gcás ar leith. D’fhéadfadh insint shóisialta a bheith cabhrach do pháiste nó duine óg agus ag iarraidh scil nua a fhoghlaim, nó máistreacht a fháil ar chás a bhíonn dúshlánach dóibh. Bíonn rath níos mó ar insintí sóisialta agus iad sainoiriúnaithe do scil, do chás agus/nó do dhuine ar leith.  

Chun tacú leis na treoirlínte seo um insint shóisialta, tá breis eolais ag Ionad Uathachais Middletown anseo chuig treoracha maidir le scéalta sóisialta a scríobh. Tá nasc chuig insintí sóisialta samplacha eile i Leabharlann Gaeloideachas chomh maith ach cuardach a dhéanamh ar na focail “insint shóisialta”

Tá súil againn go gcabhróidh na hacmhainní seo leat chun insintí sóisialta a scríobh don pháiste nó duine óg ar a bhfuil aithne agat. 

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Sa bhaile | Use at home, Sa naíonra | Use in the naíonra, Tuismitheoir | Parent
Tags: RSO | Special education, Uathachas | Autism