Ábhar ranga dírithe ar na riachtanais teanga atá ag tuismitheoirí a bhfuil a gcuid páistí ag freastal ar scoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh agus laistigh den Ghaeltacht. Classroom materials which are specially developed for the language requirements of parents of children in Irish-medium education schools, including schools in Gaeltacht areas.

File Type: www
Categories: Bunscoil | Primary, Dátheangach | Bilingual, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Tuismitheoir | Parent
Tags: FGL | CPD, Tumoideachas | Immersion