Áiseanna, áiseanna, áiseanna... agus nílim ag magadh!

Fear as an gCaorán Beag ag cur síos ar na cleasanna a d’imríodh daoine ar a chéile ar Lá na nAmadán.📻🔥

Tuairisc.ie ag glacadh múnla dátheangach chuige féin 🤣 scéal Earraigh dar ndóigh.

Amadán Aibreáin: Na 5 bhob is fearr a d’imir na meáin ar NÓS.ie agus ceann deas scríofa acu féin 🤣

Cad as a tháinigh Lá na nAmadán, nó Lá an Phleidhce? 📻 An Dr Pádraig Ó Héalaí ar Raidió Na Gaeltachta.

BLOC | Guth an Phobail – Lá na nAmadán 📽️ daoine ag roinnt na scéalta is amadaí fúthu féin.

Laethanta na Riabhóige 📻🔥 Cur síos ar an seanchas a bhaineann leis an 3 lá deiridh de Mhárta agus an chéad 3 lá d’Aibreán.

Amadán Aibreáin 🔥 alt faoi stair an lae leis an Draoi Rua.

Lá na n-Amadán 🔥 béaloideas le Micheál Ó Concheanainn, múinteoir ar an Droim, Condae na Gaillimhe.

Rann:

Lá Na nAmadán
(traidisiúnta)

Sceimhle! Sceimhle!
An chéad lá ‘Gheimhreadh.
Scanradh! Scanradh!
An chéad lá ‘Shamhradh.
Amadán! Amadán!
An chéad lá ‘Aibreán.

Dán:

An Príomhoide
(le Máire Ní Ghallchobhair)

Ag déanamh scrúdú litrithe,
A bhíomar inné.
Isteach leis an bpríomhoide,
‘Tá scéal agam,’ ar sé.

‘Bíonn litriú an-leadránach,
Bíonn stair níos measa fós.
B’fhearr daoibh sos a ghlacadh,
Agus dul amach sa chlós.’

‘Tógaigí go bog é.
Dúnaigí bhur leabhair.’
Cheap an rang ar fad go raibh
An fear bocht as a mheabhair!

‘Oibríonn sibh i bhfad ródhian,
Táimse lándáiríre.
Ní gá daoibh teacht ar scoil gach lá.
Imígí ar saoire!’

‘Nílim sásta le bhur múinteoir.
Bíonn sí do bhur gcrá,
Ag gearán is ag tabhairt amach,
A bhíonn sí gach aon lá.’

‘Imeoidh mé,’ ar seisean,
‘Lá maith agaibh. Slán.’
Ansin, is é ag imeacht,
Bhéic sé ‘AMADÁIN AIBREÁIN!’

Leabhar:

Amadán Aibreáin, le Máire Ní Ghallchobhair. An leabhar á léamh ag Donach, mar chuid de Scéalta do pháistí le Glór Na nGael; YouTube.

 

🇬🇧 Google Translate


Samhain 🔥 Nollaig 🔥 Lá Fhéile Bríde 🔥 Lá Fhéile Vailintín 🔥 Máirt Inide 🔥 Lá Fhéile Pádraig 🔥 Lá Aibreáin 🔥 An Cháisc 🔥 Samhradh na nGael 🔥 Oíche Shin Seáin 🔥 An Fómhar


Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Eolas | Information, Físeán | Video, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Sa bhaile | Use at home, Tuismitheoir | Parent