Roinnt áiseanna do Fhéile Bríde atá ar fáil ar líne.

Thíos tá liosta d’áiseanna; sleamhnáin, físeáin, craolta raidió agus billeoga; nasctha le Lá Fhéile Bríde, an naomh/ban a í féin agus na nósanna a bhaineann le tús an earraigh nó Imbolc / Imbolg. Téann an fhéile Earraigh sin siar na mílte bliain agus is ceann de phríomhfhéile na nGael é le cois Samhain, Bealtaine agus Lúnasa.

Urnaí/ortha:
A Naomh Bríd, a Mhuire na nGael, scar orainn do bhrat,
A Naomh Bríd, a chroí na féile, stiúir sinn ar an mbóthar ceart,
A Naomh Bríd gheanúil ghrástúil, ar ár namhaid cosain sinn,
A Naomh Bríd, a bhean rialta álainn, ar uair ár mbáis glaoigh orainn

Rann:
Oíche Nollag Mhór gan im,
Oíche Fhéile Bríde gan brachán,
Oíche na hInide gan feoil,
Nach é sin an bothán lom!

Dán:
Ó Lá Fhéile Bríde amach
Bíonn na héin ag déanamh nead,
Na caoirigh ag breith na n‑uan
Is an fuacht ag dul i dteas.
Lá Fhéile Bríde bricín –
Bain an chluas den toirtín,
Is tabhair a sháith don dailtín.

Beannacht don lá / oíche roimhe:
Crios Bhríde mo chrios, Crios na gCeithre gCros, más fearr sibh anocht, go mba seacht fearr a bheidh sibh bliain ó inniu.

Seanfhocla:
Sneachta nach dtiocfaidh faoi Shamhain,
Tiocfaidh sé go ramhar faoi Fhéile Bríde.

Gach dara lá go haoibhinn álainn,
Ó Lá Fhéile Bríde go Lá Fhéile Pádraig.

Lá Féile Bríde (cur i láthair PowerPoint) – eolas faoin naomh, faoi Imbolg agus an bandia Bríd, agus faoi conas Cros Bhríde a dhéanamh le luachair / giolcacha.

Lá le Bhríde – Crois Bhríde – Cúla4 ar YouTube.

Crois Bhríde le Cúla4 Ar Scoil; TG4.

Eolas faoi Bhrídeoga agus conas ceann a dhéanamh – ceacht le RTÉ Home School Hub do Rang 5 & Rang 6.

Scéal Naomh Bríd – bileoga oibre.

Bríd, le dathú – buíochas le Jim FitzPatrick as an ealaín álainn seo.

Foghlaim conas Cros Bhríde a dhéanamh! le Dúlra Chorcra Dhiibhne ar YouTube.

Crois Bhríde Longfort (trí ghéag) le Laillí de Buitléar ar YouTube.

Cros Bhride na Rinne (sé mhuileata air) le hAodh Mac Craith do MolScéal.

Crois Bhríde as Tír Chonaill (4 scoth luachra de 4 luachair i dtreo amháin agus 5 cinn sa treo eile) le Laillí de Buitléar ar YouTube.

Ceacht ar conas Crosóg Bhríde a dhéanamh ó Bhéal Feirste le Nuacht24 ar YouTube.

Déantús Crosóg Bhríde le Clár Ní Chnáimhsí (An Carn) ar YouTube.

Foclóir don Earrach le Déan Comhrá ar YouTube.

Leathanach ar Lá Fhéile Bríde ó Ard-Mhúsaem na hÉireann.

Cúig Rud Nach Raibh Ar Eolas Agat Faoi Naomh Bríd ar Nós.ie

5 Nós Ársa Ar Lá Fhéile Bríde; Ceiliúradh an earraigh & an naoimh ar Nós.ie

Ar lá ’le Bríghde, gar dúinn Earrach Éireann… ar Tuairisc.ie – alt líonta le heolas faoi nósanna na féile, beathaisnéis an naoimh agus an díospóireacht faoin ‘dá Bhríde’; an Bandia Págánach agus Bríd, iníon an sclábhaí.

Crois nó Cros na Féile Bríde – físeán gearr as An Spidéal faoi nósanna Lá Fhéile Bríde.

Eagrán den chlár Bóthar Na Léinsí, ar Raidió Na Gaeltachta, dírithe ar scéalta agus nósanna nasctha le Naomh Bríd agus tús an Earraigh.

Lá Fhéile Bríde i dTír Chonaill; Foghlaim agus Feadhach, ó Raidió Na Gaeltachta. Labhair Patricia Dawson agus beirt dalta dá cuid ó Phobalscoil Ghaoth Dobhair ar an gclár Barrscéalta ar na traidisiún a bhaineann le Oíche agus Lá Fhéile Bríde agus ar na nósanna áitiúla a bhaineann leis an fhéile.

Naomh Bríd – Muire na nGael, ó Raidió Na Gaeltachta. Cur síos ar Naomh Bríd; an duine, an seanchas a bhaineann léi, agus na nósanna agus na traidisiúin a bhaineann le Lá ‘le Bríde. Gheobhaidh muid léar­gas sa gclár ar an tábhacht a bhí, agus atá i gcónaí, le Muire na nGael agus ar an mheas atá ag muintir na hÉire­ann uirthi. Tá píosaí cartlainne le cloisteáil againn, chomh maith le hagallaimh le Bríd Anna Ní Bhaoill, faoi ghnásanna i dTír Con­aill, agus le hAedín Ní Thiarnaigh a rinne máis­treacht ar Naomh Bríd agus atá ag cur fúithi in Inis Meáin.

Foclóir bainteach le Lá Fhéile Bríde agus le tús an Earraigh ar fhógrán PNG, le aistriúcháin go Béarla; Gaeloideachas.

Blúiríní Béaloidis – Brigid In Folk Tradition ar fáil ar Soundcloud (i mBéarla faraor).

 

 

File Type: pptx
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Eolas | Information, Físeán | Video, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Sa bhaile | Use at home, Sa naíonra | Use in the naíonra, Sleamhnáin | Slides, Tuismitheoir | Parent
Tags: Gaeltacht
Naomh Bríd