Áiseanna don lá mór dearg! Bréan de chártaí; céard faoi crann croíthe le hanimneacha na leanaí air, nó brioscaí Valaintín?

Is Lá Fhéile Vailintín ♥ (ar Foclóir.ie – éist: c m u) ceann desna féilte móra sa scoilbhliain agus déantar ealaín i seomraí naíonra agus seomraí bunscoile ó fud fad na tíre. Sa PDF nasctha leis a leathanach seo tá smaointe furasta do leanaí óga daoibh agus thíos tá liosta d’áiseanna eile. Má tá smaointe, eolas nó grianghraif atá sibh sásta a roinnt linn téigí i dteagmháil linn.

Lá Fhéile Vailintín – Cé hé Naomh Vailintín? Alt ar Peig.ie

Scéal Naomh Vailintín agus stair na féile go hidirináisiúnta i bhfíseán seacht nóiméad ar YouTube.

Ceithre chárta deartha, tarraingt agus dathú, ag Ar Scoil Le Chéile ar YouTube.

Conas dhá chárta Vailintín éagsúla a dhéanamh, le Drithle Nic Adhaimh ar YouTube.

Dhá mhaisiúchán, croíthe, le déanamh don bhféile; le Ar Scoil Le Chéile ar YouTube.

Conas maisiúcháin le croíthe 3T a chur le chéile; Léargas An Chultúrlann ar YouTube.

Adhairt Vailintín, ón sraith Déan Féin É, le Caitríona Nic Chormaic le Cúla4; TG4.

🍪 Brioscaí Valaintín; oideas agus treoracha (sleamhnáin).

Taisce Tuisceanna ar Lá Fhéile Vailintín (bileog oibre) le COGG agus CEA.

Bileog oibre (Rang 5/6) ar Lá Fhéile Vailintín le RTÉ Home School Hub.

Céard is grá? Leanaí as Scoil Colmáin, Muigh-Inis, Carna ag cur síos ar céard a chiallaíonn an lá dóibh; Cúla4 ar YouTube.

😘 Póg Mar Seo, le Mary Murphy, léite ag Gabriel Rosenstock ar SoundCloud.

Tomhais Méid Mo Ghrá Duit, Sam Mac Bratney, léite ag Gabriel Rosenstock ar SoundCloud.

Mo Vailintín (amhrán) le Seán Monaghan ar YouTube.

T-Rex agus T-Ríona ag ceiliúradh an lá mór! Físeán le Gaelgory ar YouTube.

Amhrán an Ghaeilgeora Mhóir (amhrán grá greannmhar) le Tadhg Mac Dhonnagáin; físeán leis na focla ar YouTube.

Abairtí faoi ghrá, le haistriúcháin go Béarla, le Muineachán Le Gaeilge ar YouTube.

Foclóir an lae, le haistriúcháin go Béarla; fógrán PNG le Gaeloideachas.

Lá Fhéile Vailintín agus Cúrsaí Grá – foclóir le Pobalscoil Chionn tSáile.

Luaschártaí Quizlet ar an téama.

Lá Fhéile Vailintín – Cá bhfuil an grá? – VoxPop le Nuacht24 ar YouTube.

🍸🍹Manglam Vailintín uait? Agus do lá oibre críochnaithe agat seo oideas do mhanglam Vailintín le BLOC ar YouTube.

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Eolas | Information, Físeán | Video, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Sa bhaile | Use at home, Tuismitheoir | Parent
Tags: Stór focal | Vocab
LFV crann croíthe