Leabhráin do leanaí óga le híomhánna le dathú agus iad ainmnithe i nGaeilge amháin: Lá Fhéile Bríde - tús an Earraigh; an Cháisc; Bealtaine - an Samhradh; an Nollaig.

Tá na leabhráin dhathúcháin thíos anseo feiliúnach do leanaí óga i naíonraí agus i mbunranga scoile. Tá cinn eile le cruthú agus mar sin is fiú cuairt a dhéanamh ar www.GaeilgeDonNaíonra.ie chun an rogha ar fad a fheiceáil.

🖍️ Leabhrán Dathúcháin an Earraigh – Lá Fhéile Bríde 🐑

🖍️ Leabhar Dathúcháin na Cásca 🥚

🖍️ Leabhrán Dathúcháin an tSamhraidh – Bealtaine 🌞

🖍️ Leabhrán Dathúcháin na Nollag 🎄

 

Tuilleadh áiseanna do leanaí óga ar www.GaeilgeDonNaíonra.ie agus ar ár gcainéal YouTube.com/Gaeloideachas

Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Sa bhaile | Use at home, Sa naíonra | Use in the naíonra, Tuismitheoir | Parent
Tags: Stór focal | Vocab