Leabhrán beag a bhféadfaí a úsáid chun cabhrú leis an aistriú chuig an scoil nó mar acmhainn le mothúcháin a bhaineann le tús na scoilbhliana a phlé. Forbartha i gcomhpháirt le Middletown Centre for Autism.

Forbraíodh an acmhainn seo chun cabhrú le páistí agus daoine óga agus iad ag filleadh ar an scoil. Is féidir pictiúir nó líníochtaí a chur leis chun é a dhéanamh níos pearsanta agus ábhartha do gach duine óg. D’fhéadfaí codanna faoi leith a úsáid le linn na scoilbhliana freisin.

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Sa bhaile | Use at home, Tuismitheoir | Parent
Tags: Aistriú | Transitions, RSO | Special education, Uathachas | Autism