Gníomhaíocht spraiúil Nollag ag baint leasa as Lego. Forbartha i gcomhpháirt le Middletown Centre for Autism.

An bhfuil duine sa teach a dtaitníonn Lego leis nó léi? Seo roinnt smaointe iontacha do rudaí is féidir leis a dhéanamh as Lego, a bhaineann leis an Nollaig. Tugtar treoracha amhairc céim ar chéim, a léiríonn go soiléir conas iad a dhéanamh.

Tá breis eolais maidir le conas struchtúr a chur ar ghníomhaíocht tógála Lego do pháiste nó dhuine óg uathach ar fáil ar shuíomh Middletown anseo.

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Sa bhaile | Use at home, Sa naíonra | Use in the naíonra, Tuismitheoir | Parent
Tags: RSO | Special education, Uathachas | Autism