Áis amhairc chun cabhrú le scoláirí tuiscint a bheith acu ar an luas atá ag teastáil do ghníomhaíocht, thasc nó obair ghrúpa. Tá sé dáite de réir córas soilse tráchta le nod breise a thabhairt. Forbartha i gcomhpháirt le Middletown Centre for Autism.

An dtugann do dhalta rás tríd an obair a thugtar dó, chun é a chríochnú ar luas lasrach, nó an dtugann do dhalta faoi na tascanna a thugtar go mall agus go córasach?

Tugann an acmhainn amhairc seo bealach simplí chun cumarsáid a dhéanamh le dalta nuair is gá dó a bheith níos tapa/níos moille le hobair ranga nó le hobair bhaile.

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Sa bhaile | Use at home, Tuismitheoir | Parent
Tags: RSO | Special education, Uathachas | Autism