Áiseanna aireachais atá ar fáil do mhúinteoirí, daltaí agus tuismitheoirí i bhfoirm leathanaigh idirlíne, PDF agus físeáin.

Aireachas – ceacht dírithe ar Rang 5 agus Rang 6 le Home School Hub ó RTÉ; PDF.

Aireachas Ar Scoil – Cruthaíodh an leathanach seo chun tacú le múinteoirí atá cláraithe i dtionscadal comhoibritheach arna chur i láthair ag Comhairleoir SFGM Ciara Delaney i gcomhar le hIonad Oideachais Bhaile Átha Luain agus Clár Críochnaithe Scolaíochta an Mhuilinn Chearr.

Aireachas as Gaeilge; 6 nod fiúntach don cholainn agus don intinn – alt ar Peig.ie

Aireachas; Is cuid lárnach dár sláinte é – alt le Méabh Ní Ríordáin ar suíomh TheCollegeView.com

Ealaín & Aireachas; Ag Tacú le Folláine Páistí i mBunscoileanna – le Maria Broderick agus Gailearaí Náisiúnta na hÉireann; PDF.

Folláine Inbhuanaithe i Saol an Mhúinteora – ceardlann faoin tábhacht a bhaineann le machnamh, le Seán Óg Ó Duinnín do Ghaeloideachas; YouTube.

Ióga do Pháistí Óga – céardlann le Nuala Ní Scolláin do Ghaeloideachas; YouTube.

Ióga le Jenny Ní Ruiséil – rang ar YouTube.

Machnamh & Aireachas le Lisa – Áit lárnach do dhéagóirí, agus múinteoirí timpeall na tíremachnamh, le scileanna aireachais a chur chun cinn trí mheán na Gaeilge

Machnamh Treoraithe – leathanach d’áiseanna leis an SFGM.

MALL (Machnamh & Aireachas le Lisa) – trí fhíseán faoi Análú Ceathartha; Scanadh Coirp; Domhainanálú Boilg ar YouTube.

Óga Yoga – cainéal le Ciarán Mac Fhearghusa; YouTube.

Tabhair Aire(-achas) Duit Féin; Bí i láthair 7 bain buntáiste – alt le Ciarán Mac Fhearghusa ó Óga Yoga i Nós.ie

 

Leabhra:

Fí na Folláine le Weaving Well-Being.

Tabhair Aire Duit Féin le Anne-Marie Ireland i gcomhair le Fionnuala Cloke.

 

Soláthraithe:

Óga Yoga

Solas Relaxation

File Type: www
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Eolas | Information, Físeán | Video, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Sa bhaile | Use at home, Sa naíonra | Use in the naíonra, Tuismitheoir | Parent
Tags: Sláinte