A leaflet. in English and Irish, on the help, support and advice available for parents raising their children with Irish in the Cois Fharraige Gaeltacht area; from Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga.

Help, support and advice available from Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga
(Cúnamh, tacaíocht agus comhairle ar fáil ó Fhóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga).

  • The Advantages of Bilingualism (Buntáistí an Dátheangachais).
  • What things you can do, as a parent (Na rudaí gur féidir leat a dhéanamh, mar thuismitheoir).
  • The supports that you can avail of (Na tacaíochtaí gur féidir leat a fháil).
File Type: pdf
Categories: Bunscoil | Primary, Dátheangach | Bilingual, Eolas | Information, Naíonra | Preschool, Sa bhaile | Use at home, Tuismitheoir | Parent
Tags: Gaeltacht