Áiseanna don Nollaig agus na laethanta saoire ag deireadh na bliana.

Is iad na leathanta saoire is tábhachtaí in Éirinn na cinn ó Nollaig go dtí Nollaig na mBan ar an 6ú Eanáir. Bíonn na scoileanna dúnta ach bíonn suim mhór ag daltaí, múinteoirí agus tuismitheoirí sna féilte sin ó thús Samhna ar aghaidh. Ar an leathanach seo tá cnuasach d’áiseanna atá ar fáil ar an idirlíon bailithe le chéile againn. Dar ndóigh má tá cinn eile le cur leis an díolaim seo ba bhreá linn cloisteáil fúthu.

🎶🎄 Amhráin na Nollag 👼

Dánta is Rannta na Nollag 🎄🌟👼

Leabhrán Dathúcháin na Nollag agus bileoga oibre ✍️👼🎅🕯️🎄íomhánna le dathú agus gníomhaíochtaí éasca eile

Leathanaigh dathúcháin agus bileoga oibre 🖍️🎨✏️🧩 le Siopa Údar

Daidí na Nollag 📽️📕🎅 le Cáit Ní Dhuibhir (leabhar mór) léite ag Órla ar Cúla4 Ar Scoil

Tiúibíní – Nollaig Shona! 📽️🎅🎄 seinnliosta Nollag lenár gcairde óga ar YouTube

Tá Herbie ag ceilliúradh na Nollag 📽️🔥🎄☘️ foghlaim faoi nósanna na hÉirinn ag Nollaig le Herbie an dragún

Eitlíonn Santaí go hInis Oírr 📽️🎅 tuairisc bharrúil le Máirtín Davy Ó Coisdealbha ar Nollaig 1984

Cloigíní na Nollag 📻🎅 clos-scéal do RTÉjr

An Adbhint 🕯️ alt ar Nuacht Anois ar nósanna na hAidbhinte; Carghas An Gheimhridh mar a bhíodh sé in Éirinn

Traidisiúin Nollag na hÉireann 📰🕯️🎄☘️ alt ar University Express

Nósanna na Nollag timpeall na hEorpa! 📰🎄🇪🇺 alt ar Nós.ie

Crann Nollag 📽️🎨🎄 (a dhéanamh) le Cúla4 Ar Scoil

Maisiúcháin na Nollag lámhdhéanta as Fuíollábhár 🎨♻️ físeán ó Ghaeloideachas

Maisiúcháin Nollag 📽️🎨 le Darren Ó Dubhgáin ar Cúla4

Maisiúcháin Nollag 📽️🎨 le Ruairí ar Cúla4

Maisiúcháin Nollag 📽️🎨 le DFÉ (Déan Féin É) ar Cúla4

Maisiúcháin na Nollag 📽️🎨 le Mr O’D

Déan Féin É: Maisiúcháin Nollag 🎨 alt ar NÓS faoi dírithe ar Rang 5-6 nó iar-bhunscoil

Lego: Smaointe don Nollaig 🧩 forbartha i gcomhpháirt leis an Ionad Uathacais Middletown

Litir chuig Daidí na Nollag ✍️🎅 teimpléad le hAltram

Litir a Scríobh ag Daidí na Nollag 📽️✍️🎅 ar Cúla4

An Nollaig; áiseanna foclóra ✍️ cruthaithe ag iar-PO ar Scoilnet

Nathanna Cainte na Nollag 📽️✍️🎄 an tuiseal gairmeach ar Cúla4

An Oíche Roimh Nollaig (Conamara) 📽️📕🎅 an dán le Clement Clarke Moore (Tír Chonaill, An Mhumhain)

An Fear Sneachta 📽️📕⛄an fabhalscéal aistrithe don chainéal Fabhalscéalta do Leanaí

Cuileann na Nollag 📽️🎄🏝️ seanchas an chrainn seo ar Inis Oírr

Nósanna na Nollag 📰🔥🕯️🎄 Eureka ón Irish Independent

An donas amach is an sonas isteach – An Nollaig roimh chapaill Bhudweiser 📰🔥🐑🐟 alt le Daithí De Mórdha ar Tuairisc.ie

Is Mise 📽️🎄🐴 clár do leanaí faoin Nollaig agus Lá an Dreoilín (seinnteoir TG4)

An Fear Sneachta le hAlan Titley 📕⛄ gearrscéal le hAlan Titley

An Nollaig sa bPolainn 📻🇵🇱🎄🐟 eolas faoi na nósanna thoir, i bPolainnis agus i nGaeilge; téann sé go deas leis an leabhar ón sraith Ag Taisteal Le Tarlach thíos

Nollaig an Fheasa 📕🎅 gearrscéal don Nollaig le Mícheál Ó Ruairc

San Nioclás Myra na Tuirce 📰📻🔥🎅 alt ar naomh na Nollag, le rogha éisteach leis léite os ard

Féile na Nollag 🔥🎄☘️ díolaim de scéalta faoin Nollaig ó Dúchas.ie

Cuimhní na Nollag san ardchathair 📰🎄☘️ le Declan Collinge san Irish Times

Bímis sa Dreoilín… Ar an lá seo timpeall na tíre! 🐴 alt ar NÓS

Lá an Dreoilín 📽️🐴 tuairisc do Nuacht TG4 (YouTube) agus leagan eile don sraith Dúchas (seinnteoir TG4)

Dreoilín Dreoilín! 📻🔥🪶🪈 Clár ar dheasghnátha, ar nósmhaireacht agus ar thraidisiún Lá An Dreoilín i gCorca Dhuibhne.

Lá an Dreoilín 📻🔥🐴🪈 Clár comhrá agus seanchais, bunaithe ar ábhar cartlainne RnaG

Litríocht Bhéil: Lá an Dreoilín ✍️ acmhainní, gníomhaíochtaí agus smaointe don seomra Gaeilge ar Tuairisc.ie

Scéalta na Nollag i mBailiúchán na Scol ☘️

Buachaillí Bána, posses agus nósanna eile Nollag as Manainn 📰🔥🏝️ ar NÓS.ie

Bord Leadráin – teimpléad a bhféadfaí a úsáid le páistí agus daoine óga uathacha le linn na Nollag.

📚 Leabhra:

🎶 Dlúthcheirníní 7rl:

  • Amhrán is Fiche Eile don Nollaig le Méabh Ní Bheaglaoich / Síle Denvir / Mairéad Ní Mhaonaigh (na líricí go léir le feiscint ar an scáileán, agus bíonn liathróidín ag leanúint na bhfocal faid is a bhíonn an t–amhrán á rá)
  • Amhráin na Nollag le Róisín Elsafty agus Rónán Browne
  • Carúil Nollag – bailiúchán d’amhráin Nollag á gcanadh go binn ag Cór Chois Fharraige
  • Glór na nAingeal – 13 amhrán Nollag ar fáil mar DC nó mar MP3, FLAC srl.

Rudaí eile don seomra ranga:

An bhfuil a fhios agat go dtagann an nath cainte Fáilte Uí Cheallaigh ón gcáil leitheadach a bhain Liam Ó Ceallaigh, taoiseach Uí Mháne, amach lena chóisir Nollag i 1351? Seo thíos tá seanfhocail nasctha leis an bhféile tábhachtach seo.

Seacht seachtaine ramhra ó Shamhain go Nollaig.

Bia is deoch i gcomhair na Nollag; éadach nua i gcomhair na Cásca.

An Nollaig in aghaidh na ráithe.

Téann an saol thart mar a bheadh eiteoga air agus cuireann gach aon Nollaig bliain eile ar do ghualainn.

Má thitfeadh Nollaig:

Dé Luain
->Geimhreadh ceomhar
->Samhradh gaofar

Dé Máirt
->Geimhreadh fuar sneachtúil
->Samhradh fliuch

Dé Céadaoin
->Geimhreadh crua
->Samhradh an-mhaith

Déardaoin
->Geimhreadh bog
->Samhradh an-mhaith

Dé hAoine
->Geimhreadh measartha
->Fómhar measartha

Dé Sathairn
->Geimhreadh gaofar sneachtúil
->Samhradh maith

Dé Domhnaigh
->Geimhreadh te
->Samhradh te tirim

 

🇬🇧 Google Translate


Samhain 🔥 Nollaig 🔥 Lá Fhéile Bríde 🔥 Lá Fhéile Vailintín 🔥 Máirt Inide 🔥 Lá Fhéile Pádraig 🔥 Lá Aibreáin 🔥 An Cháisc 🔥 Samhradh na nGael 🔥 Oíche Shin Seáin 🔥 An Fómhar


File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Físeán | Video, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Leibhéal | Level, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Póstaer | Poster, Sa bhaile | Use at home, Sa naíonra | Use in the naíonra, Tuismitheoir | Parent
Tags: Gaeloideachas, Gaeltacht, Litearthacht | Literacy, RSO | Special education