An chéad eagrán dár nuachtlitir ar riachtanais bhreise oideachais in 2023 ina roinntear eolas maidir le hacmhainní, taighde, físeáin nua, Polasaí don Oideachas lán-Ghaeilge, ábhar léítheoireachta, agus eile.

Seo an chéad eagrán dár nuachtlitir ar riachtanais bhreise oideachais in 2023. Roinnfear eolas maidir le hacmhainní praiticiúla, blúiríní taighde, agus eolas cabhrach do thuismitheoirí agus do mhúinteoirí.

Sa Nuachtlitir Seo:

  • Físeáin nua ar YouTube
  • Bláthú 2022
  • Polasaí don Oideachas lán-Ghaeilge
  • Acmhainní don Earrach
  • Ábhar Léitheoireachta
File Type: www
Categories: Bunscoil | Primary, Eolas | Information, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Nuachtlitir | Newsletter, Tuismitheoir | Parent
Tags: Disléicse | Dyslexia, Gaeloideachas, Litearthacht | Literacy, RSO | Special education, Tumoideachas | Immersion, Uathachas | Autism