Eagrán Mheáin Fómhair 2022 dár Nuachtlitir ar Riachtanais Bhreise Oideachais.

Seo an chéad eagrán dár nuachtlitir ar riachtanais bhreise oideachais an téarma seo. Roinnfear eolas maidir le hacmhainní praiticiúla ann, blúiríní taighde, eolas cabhrach do thuismitheoirí agus deiseanna forbartha gairmiúla do mhúinteoirí.

File Type: www
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Nuachtlitir | Newsletter, Sa bhaile | Use at home, Sa naíonra | Use in the naíonra, Tuismitheoir | Parent
Tags: Disléicse | Dyslexia, RSO | Special education, Uathachas | Autism