Focal Fáilte ó Clodagh Ní Mhaoilchiaráin, Cathaoirleach ar an gCoiste Comhairleach RSO Ar Scáth a Chéile ar son an Dalta - Comhdháil Rathúil Eile ar RSO Cúrsaí Fostaíochta faoin tSamhail um Rochtain agus Cuimsiú (AIM) sna naíonraí Abhcóideacht Leanúnach: #Éist agus Plé le hEagraíochtaí Tacaíochta An Disléicse agus an Dátheangachas: Roinnt Freagraí ón Taighde Smaointe don Seomra Ranga: Activate Speech agus Breacadh Athbhreithniú ar Scéim na gCúntóirí Riachtanais Speisialta Glac Páirt i Suirbhé Tábhachtach ar Sholáthar Seirbhísí RSO

File Type: pdf
Categories: Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Nuachtlitir | Newsletter, Taighdeoir | Researcher, Tuismitheoir | Parent
Tags: Disléicse | Dyslexia, FGL | CPD, RSO | Special education, Tumoideachas | Immersion, Uathachas | Autism