Sinéad Ní Éigní, Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg, ag roinnt a taithí le luathmhatamaitic, luathléitheoireacht agus peannaireacht ó na naíonáin suas go rang a haon; físeán agus sleamhnán ar fáil.

Fócas na ceardlainne:

  • Comhthéacs: Aistear Forbartha an Linbh
  • Cur Chuige an Diantumtha
  • An Luath-fhóineolaíocht
  • Cleachtais Peannaireachta
  • Forbairt Scileanna Luathléitheoireachta
  • Straitéisí Luath-mhatamaitice
  • Deasghnátha Ranga agus Smaointí Eile!
  • Ceannródaithe Comhshaoil agus Timpeallachta

An taifead: www.youtube.com/watch?v=PN_WimPqJNM

 

 

File Type: pdf
Categories: Bunscoil | Primary, Eolas | Information, Físeán | Video, Gaeilge amháin | Irish only, Múinteoir | Teacher, Sleamhnáin | Slides
Tags: FGL | CPD, Litearthacht | Literacy, Tumoideachas | Immersion, Uimhearthacht | Numeracy
fógra   17MNS2021