Leis an leabhrán praiticiúil seo, agus na picteagraim atá ann, is féidir cabhrú le cainteoirí Gaeilge agus Úcráinise na luathchonstaicí cumarsáide a sharú.

Цей практичний посібник, із використанням піктограм, може допомогти україномовним та ірландськомовним особам подолати перші труднощі у спілкуванні.

Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh, 2022, Picteagraim Ghaeilge-Úcráinise do pháistí agus do mhúinteoirí: Gaeilge/Úcráinis, Publications Office of the European Union, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2830/731797 

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Dátheangach | Bilingual, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Sa bhaile | Use at home, Sa naíonra | Use in the naíonra, Tuismitheoir | Parent
Tags: Úcráin | Ukraine