Póstaer – Pirimid an Bhia (leagan simplí ó www.healthyireland.ie)

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Póstaer | Poster, Sa naíonra | Use in the naíonra
Tags: Stór focal | Vocab, Tumoideachas | Immersion