Sa phodchraoladh seo, pléann na múinteoirí Elaine, Aisling, Máire agus Éabha a dtaithí ar pháistí uathacha a mhúineadh sa chóras lán-Ghaeilge le Dáithí Murray.

File Type: www
Categories: Bunscoil | Primary, Eolas | Information, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Taighdeoir | Researcher, Tuismitheoir | Parent
Tags: Gaeloideachas, RSO | Special education, Tumoideachas | Immersion, Uathachas | Autism