Tá an acmhainn seo deartha chun tacú le páistí agus daoine óga a chur in iúl cé chomh dian is a chuireann torainn isteach orthu, torainn a d’fhéadfaidís a chloisteáil mórthimpeall orthu. Forbartha i gcomhpháirt le Middletown Centre for Autism.

Tá dhá leagan den acmhainn seo ar fáil a thugann deis do thuismitheoirí focail nó pictiúir a roghnú, ag brath ar rogha nó ar chumas an pháiste. Moltar mothálachtaí fuaime áirithe a phlé agus iad a thaifeadadh leis an duine a bhfuil uathachas air, nuair is féidir. Is é príomhfheidhm na hacmhainne seo modh cumarsáide a thabhairt don pháiste/duine óg ionas gur féidir leo a léiriú go bhfuil siad míchompordach má éiríonn an timpeallacht ina bhfuil siad róchallánach.

Breis acmhainní maidir le rialú fuaime i mBéarla ar fáil ó Middletown ag na naisc thíos:

  • Leideanna do bhaill foirne agus iad ag plé le páistí agus daoine óga a bhfuil riachtanais chéadfacha acu. Féach anseo.
  • Físeán do bhaill foirne le leideanna maidir le teachtaireachtaí ó bhéal a thabhairt do pháistí agus dhaoine óga uathacha. Féach thíos.

Leagan Béarla ar fáil ag: www.middletownautism.com/social-media

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Sa bhaile | Use at home, Sa naíonra | Use in the naíonra, Tuismitheoir | Parent
Tags: RSO | Special education, Uathachas | Autism