Is acmhainn é an scála cúig phointe a bhféadfaí a úsáid chun mothúcháin agus coincheapa éagsúla a mhúineadh. Forbartha i gcomhpháirt le Middletown Centre for Autism.

D’fhéadfaí an acmhainn seo a úsáid mar theimpléad nó treoir freisin le scála cúig phointe in oiriúint do pháistí nó daoine óga aonair a chruthú ag baint úsáide as íomhánna nó carachtair a mbeadh suim acu féin iontu.

Tá treoir bhreise do bhaill foirne nó thuismitheoirí ar fáil i mBéarla ó Middletown Centre for Autism ag na naisc thíos.

Físeán: https://youtu.be/tkV2fzbin2A

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Sa bhaile | Use at home, Sa naíonra | Use in the naíonra, Tuismitheoir | Parent
Tags: RSO | Special education, Uathachas | Autism