Acmhainní amhairc chun cabhrú le páistí agus daoine óga uathacha an mála scoile a phacáil go neamhspleách, ag cinntiú nach bhfágfar aon rud a bheidh ag teastáil sa bhaile! Forbartha i gcomhpháirt le Middletown Centre for Autism.

Má dhéanann páiste nó duine óg mála scoile a phacáil, cabhraíonn sé leo ullmhú don scoil, ar leibhéal praiticiúil agus ar leibhéal mothúchánach araon. Seo sceideal a bhféadfaí a úsáid mar theimpléad le cur in oiriúint do riachtanais an scoláire. Tá acmhainní agus teimpléid chabhracha eile maidir le mála scoile a phacáil ar fáil sa leabharlann.

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Sa bhaile | Use at home, Tuismitheoir | Parent
Tags: RSO | Special education, Uathachas | Autism