Sceideal amhairc a bhféadfaí a úsáid le páistí agus daoine óga uathacha chun cabhrú leo a gcuid obair bhaile a chur i gcrích. Forbartha i gcomhpháirt le Middletown Centre for Autism.

Cabhraíonn an acmhainn seo le soiléiriú a thabhairt maidir le cé mhéad obair bhaile atá le déanamh. Is féidir na boscaí a úsáid le páistí níos óige do phíosaí obair bhaile atá le cur i gcrích nó d’fhéadfaí iad a úsáid le daltaí níos sine le léiriú cén líon ceisteanna ar ghá dóibh a fhreagairt. Ná déan dearmad brisí céadfaí a thabhairt agus obair bhaile á cur i gcrích. Cabhraíonn na brisí seo le haird agus mothúcháin a rialú.

Tá treoir bhreise ar fáil do bhaill foirne agus thuismitheoirí maidir le conas sceidil agus tacaí amhairc a úsáid ar shuíomh Middletown Centre for Autism anseo. Tá fseán agus acmhainní breise ar fáil anseo. Tá an treoir ar fáil i mBéarla amháin.

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Sa bhaile | Use at home, Tuismitheoir | Parent
Tags: RSO | Special education, Uathachas | Autism