Is sampla de thaca amhairc simplí é seo. Tá teimpléad iniompraíochta Ar dTús/Ansin ann atá forbartha ag Ionad Uathachais Middletown. Is féidir é a ghearradh amach agus a phearsanú do riachtanais an pháiste nó duine óig. Cuirtear tasc nó gníomhaíocht faoi leith i gcrích sula mbogtar chuig an gcéad tasc nó ghníomhaíocht eile.

Is taca nó sceideal amhairc bunúsach é Clár Ar dTús/Ansin nó Anois/Ina Dhiaidh Seo. Léiríonn sé céard atá ag tarlú anois agus céard a bheidh ag tarlú ansin. Léirítear an t-eolas i mbealach simplí soiléir agus is féidir úsáid a bhaint as i mbealaí éagsúla – mar shampla, chun duine a spreagadh le tabhairt faoi thasc nó ghníomhaíocht nach bhfuil chomh taitneamhach céanna dóibh agus go leanfar é le rudaí atá níos taitneamhaí nó spreagúla dóibh. Is féidir úsáid a bhaint as an gclár/sceideal freisin chun tacú le haistrithe éagsúla chomh maith – aistriú idir tascanna nó áiteanna éagsúla. Is féidir leis an gclár neamhpsleáchas a mhéadú nuair a laghdaíonn sé an méid noda ó bhéal ó dhaoine fásta maidir le gníomhaíochtaí freisin. Tá físeán anseo ó Middletown a mhíníonn go soiléir a bhfuil i gceist leis.

Nuair atá Clár Ar dTús/Ansin in úsáid, caithfear cinneadh a dhéanamh maidir leis an gcinéal sceidil amhairc a bheidh ann – rudaí, pictiúir, grianghraif, nó focail mar shampla. Tá breis eolais faoi roghanna éagsúla sceideal ar fáil anseo i Leabharlann Gaeloideachas. Mar atá i gceist le chuile straitéis, is fiú an clár a phearsanú don duine aonair le freastal ar a gcuid riachtanais uathúla.

Tá eolas breise cabhrach ar fáil ag na naisc áirithe seo ar shuíomh Middletown:

 

 

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Sa bhaile | Use at home, Sa naíonra | Use in the naíonra, Tuismitheoir | Parent
Tags: Aistriú | Transitions, RSO | Special education, Uathachas | Autism