Seimineár le Sadhbh Rosenstock faoi cheol sa naíonra mar áis le Gaeilge a thabhairt do na leanaí óga; sleamhnáin agus físeán.

Smaointe clúdaithe:

  • Rannta agus amhráin
  • Éisteacht agus freagairt do phíosa ceoil
  • Drámaíocht nó spraoi le puipéad tríd an gceol
  • Canadh i ngrúpaí nó i mbeirteanna
  • Túsfhuaimeanna
  • Siollaí gaoithe

Ag foghlaim na Gaeilge le ceol:
~ Sealbhú teanga
~ Forbairt teanga
~ Bunscileanna uimhearthachta ó bhéal a fhorbairt
~ Scileanna litearthachta a fhorbairt
~ Scileanna sóisialta
~ Scileanna fisiciúla
~ Scileanna mothúchánacha a fhorbairt

An taifead: https://www.youtube.com/AE-NDyr78j4

PicnicTeidí, amhráin agus rannta cumtha ag Sadhbh, ar fáil:

Gugalaí Gug, naoi gcinn fhichead de rannta agus d’amhráin thraidisiúnta le Tadhg Mac Dhonnagáin, ar fáil:

An bhfaca tú mo Shéamaisín? Gugalaí Gug Beo (físeán ar YouTube)

File Type: pdf
Categories: Bunscoil | Primary, Físeán | Video, Gaeilge amháin | Irish only, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Sleamhnáin | Slides
Tags: FGL | CPD, Litearthacht | Literacy, Stór focal | Vocab, Uimhearthacht | Numeracy
Sealbhú Teanga tríd an gCeol - fógra