Is seicliosta í seo atá deartha ag AsIAm agus an leagan Gaeilge forbartha ag Gaeloideachas. Tá sé deartha le measúnú a dhéanamh is le timpeallacht a chruthú a ligeann do scoláirí agus don fhoireann a raon páirt iomlán a ghlacadh i saol na scoile. Tugann an seicliosta seo samplaí maithe de dheacrachtaí próiseála céadfaí a fhéadfaí teacht aníos sa seomra ranga, chomh maith le rudaí sa timpeallacht a spreagann imní nó ró-ualú céadfaí.

Ordaigh leagan clóite | Order a printed copy

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Le n-ordú | Available to order, Múinteoir | Teacher
Tags: Gaeloideachas, RSO | Special education, Uathachas | Autism