Tús an Earraigh, am aghaidh a thabhairt ar an ngarraí scoile arís!

Anois teacht an Earraigh
beidh ‘n lá dul chun síneadh,
Is tar éis na Féil’ Bríde
ardóigh mé mo sheol.

Thuas tá tús an dáin Cill Aodáin le Antoine Ó Raifteirí.

Má tá garraí scoile ann, ní mór daoibh tabhairt faoin trí rud le déanamh sula gcuirtear síológ ar bith; sin glanadh, casadh agus leasú. Faigh réidh leis na fiailí, cas agus bris an chréafóg is leasaigh na ceapacha le rudaí ar nós dríodar caife, cnámhóga tae (bainte as na málaí) agus craicne banana mionstiallta. Tabhair deis dosna ldaltaí a síolta féin a bhailiú ó thorthaí ar nós sútha talún agus miontrátaí (nó trátaí silín). Ní mór dóibh na síolta a scaipeadh amach ar pháipéar le triomú sula gcuirtear iad. Is féidir boscaí cairtchláir d’uibheacha agus cupáin pháipéir aonúsáide in áit potaí beaga inmhúirínithe a cheannach.

Físeáin:

Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Eolas | Information, Físeán | Video, Gaeilge amháin | Irish only, Múinteoir | Teacher
Tags: Stór focal | Vocab