Áiseanna, áiseanna, áiseanna! Dánta, físeáin agus cáipéisí do mhúinteoirí agus do theaghlaigh.

Anois teacht an Earraigh
beidh ‘n lá dul chun síneadh,
Is tar éis na Féil’ Bríde
ardóigh mé mo sheol.

Thuas tá tús an dáin Cill Aodáin le Antoine Ó Raifteirí ach cibé rud faoi seol a ardú… tús an Earraigh, am aghaidh a thabhairt ar an ngarraí arís!

Muna bhfuil ceapacha tógtha bliain eile níl sé ro-dheirneach tabhairt faoi anois agus tá a lán treoracha agus nodanna ar fáil sa gcáipéis seo ón mBord Bia. Má tá garraí scoile agaibh cheana féin, ní mór daoibh tabhairt faoin trí rud le déanamh sula gcuirtear síológ ar bith; sin glanadh, casadh agus leasú. Faigh réidh leis na fiailí, cas agus bris an chréafóg is leasaigh na ceapacha le rudaí ar nós dríodar caife, cnámhóga tae (bainte as na málaí) agus craicne banana mionstiallta. Tabhair deis dosna ldaltaí a síolta féin a bhailiú ó thorthaí ar nós sútha talún agus miontrátaí (nó trátaí silín). Ní mór dóibh na síolta a scaipeadh amach ar pháipéar le triomú sula gcuirtear iad. Is féidir boscaí cairtchláir d’uibheacha agus cupáin pháipéir aonúsáide in áit potaí beaga inmhúirínithe a cheannach.

Físeáin:

Garraí na Scoile – cluiche ar líne ó Séideán Sí

Garraí & tailte scoile a iniúchadh, a phleanáil agus a dhearadh – Bord Bia (OSIE, Mata, Litearthacht, Ealaíon, OSPS)

Conas síolta plandaí aramatacha a chur – lus mhic rí (basal), síobhas, camán gall, tím, marós, lus mín, oragán, máirtín fiáin

Ag cur síolta – sa rang & taobh amuigh – Bord Bia (OSIE, OSPS, Mata, Litearthacht, Ealaíon)

Ag bogadh plandaí ón seomra ranga go dtí an garraí – Bord Bia (OSIE, Mata, Litearthacht, Ealaíon)

Rang 3 & Rang 4: Eolaíocht: Plandaí – ó RTÉ, leis an dturgnamh <Cuir Dath ar do Nóiníní>

An Tábhacht Leis An Súgradh Amuigh Faoin Aer; na buntáistí a bhaineann leis an súgradh amuigh faoin aer do leanaí óga – Barnardos

 

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Eolas | Information, Físeán | Video, Gaeilge amháin | Irish only, Múinteoir | Teacher, Sa bhaile | Use at home, Tuismitheoir | Parent
Tags: Stór focal | Vocab