Acmhainn dheas a bhféadfaí a úsáid le linn an tsamhraidh. Dírítear ar chuid de na rudaí is féidir a fheiceáil, a chloisteáil, a bholú, a mhothú agus a bhlaiseadh ar shiúlóid aimsir an tsamhraidh. Forbartha i gcomhpháirt le Middletown Centre for Autism.

Is iomaí buntáiste a bhaineann leis an siúl, idir bhuntáistí fisiciúla agus sláinte mheabhrach. Ach in amanna, bíonn sé deacair páistí agus daoine óga a spreagadh dul ag siúl, áfach. 

Is féidir na hacmhainní seo a úsaid le struchtúr a chur ar shiúlóid agus le cuspóir agus brí breise a thabhairt don ghníomhaíocht. Is féidir leis na seicliostaí aireachas a spreagadh freisin, agus tacaíocht a thabhairt don rialú mothúchán agus folláine mheabhrach.

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Sa bhaile | Use at home, Sa naíonra | Use in the naíonra, Tuismitheoir | Parent
Tags: RSO | Special education, Uathachas | Autism